change biru-default  change blue muda  change oren  change black

rehabili

Pengenalan
Unit Perubatan Rehabilitasi merupakan salah satu unit di Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang diwujudkan pada penghujung tahun 2007 dengan kehadiran Pakar Perubatan Rehabilitasi di Hospital Serdang. Unit ini diketuai oleh Pakar Perubatan Rehabilitasi yang juga merangkap jawatan sebagai Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi.

Kakitangan-kakitangan lain di unit ini terdiri dari pegawai perubatan, juruteknik perubatan, kakitangan kejururawatan dan pembantu perawatan kesihatan. Kategori kakitangan yang pelbagai yang diwujudkan di unit ini akan membentuk satu pasukan rehabilitasi yang lengkap di dalam Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang sebelum ini hanya terdiri dari pegawai pemulihan perubatan/jurupulih anggota, pegawai pemulihan perubatan/jurupulih carakerja dan pembantu perawatan kesihatan.


Unit ini bersedia untuk menerima rujukan kes-kes yang memerlukan program rehabilitasi bersepadu dari semua klinik/hospital di Negeri Selangor. Perkhidmatan yang ditawarkan merupakan perkhidmatan rehabilitasi secara berpasukan yang terkoordinasi yang dijalankan bersama kakitangan dari unit-unit pemulihan perubatan anggota dan pemulihan perubatan carakerja. Program rehabilitasi diperlukan khasnya oleh pesakit-pesakit yang mengalami ketidakupayaan kompleks yang memerlukan intervensi/rawatan lebih dari satu unit rehabilitasi/pemulihan.


Kumpulan pesakit ini termasuklah mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang, pesakit amputee, pesakit yang mengidap sakit jantung atau selepas pembedahan jantung, pesakit dengan “neurological deficit” yang lain seperti pesakit stroke dan traumatic brain injury, serta pesakit kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan disebabkan oleh pelbagai masalah kesihatan. Walaubagaimanapun memandangkan unit ini masih mempunyai bilangan anggota yang sangat terhad bidang perkhidmatan yang ditawarkan pada masa ini terpaksa dihadkan kepada beberapa masalah kesihatan sahaja.


Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Memberikan perkhidmatan rehabilitasi kepada pesakit dalam (inpatient) yang dirujuk ke unit
 • Memberikan perkhidmatan rehabilitasi kepada pesakit-pesakit luar di Klinik Pakar
 • Memastikan pesakit mendapatkan prosthesis dan orthosis yang bersesuaian
 • Memastikan pesakit mencapai tahap keberdikarian yang optima bersesuaian dengan tahap ketidakupayaan fizikal yang dihadapi.

Unit Fisioterapi

Pengenalan

Unit Fisioterapi adalah salah satu komponan Jabatan Rehabilitasi yang terletak di Aras Dua bersebelahan dengan Unit Hemodialisis. Unit ini mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2006. Unit Fisioterapi di ketuai oleh Pegawai Pemulihan Perubatan Anggota Gred U41 dan mempunyai 22 orang anggota Fisioterapi dan 4 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.
Unit Fisioterapi mempunyai kawasan-kawasan rawatan yang khusus mengikut fungsi iaitu Bahagian Musculoskeletal, Neuro dan Vestibular, Hidroterapi, Pediatrik, Kesihatan Wanita & Lelaki dan Terapi Tangan. Semua kawasan rawatan ini dilengkapi dengan peralatan Fisioterapi mengikut spesifikasi fungsi yang telah ditetapkan bagi Hospital Serdang.

Visi

Unit Fisioterapi Hospital Serdang akan menjadi salah satu Unit Fisioterapi yang ulung (leading) diantara hospital-hospital dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

Misi

Staf Unit Fisioterapi adalah komited untuk:-

 • Bekerja sebagai satu pasukan bersama petugas kesihatan (health professional) yang lain dan komuniti untuk menyediakan perkhidmatan rehabilitasi yang berkualiti tinggi, kos efektif dan mesra pelanggan.
 • Bekerja secara kolaborasi dengan lain-lain disiplin dan jabatan untuk memberi perkhidmatan yang bersepadu.
 • Mempromosi dan mengembangkan peranan Fisioterapi dari segi amalan, pendidikan dan penyelidikan selari dengan kehendak masyarakat dan perubahan yang berlaku dalam penjagaan kesihatan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

Unit Fisioterapi menyediakan perkhidmatan kepada pesakit dalam wad dan pesakit luar berdasarkan rujukan doktor. Waktu perkhidmatan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang pada setiap hari bekerja (Isnin hingga Jumaat). Manakala perkhidmatan kerja lebih masa secara berjadual pada kelepasan hujung minggu (hari Sabtu dan Ahad) dan hari cuti umum dijalankan di wad-wad rawatan rapi seperti Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan juga Cardiac Intensive Care Unit(CICU).

 • PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM
  • Perkhidmatan Fisioterapi bagi pesakit dalam wad meliputi semua disiplin iaitu wad Orthopedik, Perubatan, Pembedahan Am, Pediatrik, Obstetrik & Ginekologi,Kardiologi dan Pembedahan Kardiotorasik, Rehabilitasi, Unit Rawatan Rapi dan Neonatal Intensive Care Unit. Perkhidmatan Fisioterapi untuk pesakit dalam wad merangkumi penjagaan akut (termasuk penjagaan respiratori dan senaman terapeutik), perawatan Fisioterapi yang khusus termasuk pendidikan kesihatan kepada pesakit dan juga penjaga mereka sebelum discaj. Perkhidmatan Fisioterapi juga menggunakan pendekatan secara berpasukan dengan pengelibatan dalam Interdisiplinari Rehabilitasi bagi pesakit-pesakit Strok, Head Injury, amputee dan juga kecederaan korda spinal.
 • PERKHIDMATAN PESAKIT LUAR
  • Di bahagian pesakit luar, perkhidmatan Fisioterapi meliputi senaman terapeutik, elektroterapi, penjagaan respiratori, hidroterapi, rehabilitasi neuro & vestibular, rehabilitasi kanak-kanak bekeperluan khas, rehabilitasi kecederaan tangan, program rehabilitasi jantung, rawatan khusus penjagaan kesihatan wanita dan lymphodema.
  • Unit Fisioterapi secara berpasukan dengan ahli-ahli lain seperti doktor, Jurupulih Carakerja dan Jururawat mengambil bahagian dalam lawatan kerumah pesakit (Home visit) bagi melakukan penilaian untuk memastikan kesinambungan perawatan dan juga persediaan ahli keluarga pesakit untuk menguruskan pesakit dirumah.
  • Perkhidmatan Fisioterapi juga meliputi klinik-klinik kesihatan di PKD Hulu Langat membantu dan sebagai sumber rujukan dalam program Warga Emas (klinik kesihatan Beranang & KK Bt. 14), Ante-natal Program (di KK Bandar Baru Bangi) dan juga Program Rehabilitasi Jantung Fasa Tiga (di KK Sungai Chua). Pengelibatan ini adalah bagi membantu Jurupulih Perubatan Anggota baru ditempatkan diklinik kesihatan yang berkaitan pada peringkat awal yang seterusnya akan dikendalikan sepenuhnya oleh mereka sendiri.
  • Unit Fisioterapi juga memberikan perkhidmatan di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi sejak tahun 2006 secara lawatan klinikal bagi membantu keperluan rawatan Fisioterapi atas arahan KKM. Perkhidmatan dikurangkan kekerapan dengan adanya Jurupulih Perubatan Anggota yang ditempatkan di PLPP (2009) dan pada April 2012 lawatan dihentikan tetapi masih membantu untuk khidmat nasihat apabila diperlukan.
 • PENDIDIKAN KESIHATAN
  • Unit Fisioterapi memainkan peranan dalam Pendidikan Kesihatan bagi memastikan maklumat kesihatan yang berkaitan aspek Fisioterapi dapat difahami dan dihayati oleh pesakit dan penjaga mereka. Pendidikan Kesihatan secara bersepadu bersama disiplin lain dibuat bagi pesakit Diabetes, Darah Tinggi dan juga Asma. Pendekatan secara kelas juga dibuat bagi kes-kes ante-natal .
 • LATIHAN PELAJAR FISIOTERAPI DAN PERUBATAN
  • Selain dari tugas-tugas klinikal, Unit Fisioterapi juga bertanggungjawab dalam penempatan klinikal pelajar Program Fisioterapi dari Institusi Pengajian Tinggi di Hospital Serdang. Tugas-tugas membimbing, menunjuk-ajar dan menyelia pelajar-pelajar dari Kolej Sains Kesihatan Bersekutu dan Institusi Pengajian Tinggi yang mempunyai MoA dengan Kementerian Kesihatan Malaysia seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur University College, International INTI University, Victoria International College, SIME DARBY Healthcare College. Unit Fisioterapi juga menjadi tempat penededahan mengenai Fisioterapi bagi pelajar-pelajar perubatan dari Universiti Putra Malaysia dan juga Cyberjaya Medical and Health Science University College.

Unit Pemulihan CaraKerja

Pengenalan

Hospital Serdang, Selangor, adalah merupakan hospital yang menyediakan perkhidmatan penjagaan secondary dan tertiary bagi komuniti Daerah Putrajaya, Bangi, Serdang, Puchong, Kajang dan kawasan sekitarnya. Ia juga menjadi Teaching Hospital bagi Fakulti Perubatan Universiti Putra Malaysia. Hospital ini menyediakan berbagai perkhidmatan klinikal dan akan beroperasi sepenuhnya sebagai hospital IT. Salah satu perkhidmatan sokongan klinikal yang diwujudkan adalah perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang terletak di bawah Jabatan Rehabilitasi.
Unit Pemulihan Carakerja diwujudkan bagi menawarkan perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang komprehensif kepada pesakit-pesakit dari berbagai kondisi (Medikal, Surgikal, Ortopedik, Pediatrik dan sebagainya) agar mereka dapat mencapai tahap kefungsian yang optimum dari segi mental, fizikal, sosial dan ekonomi.

Visi

Unit Pemulihan Carakerja Hospital Serdang menyokong visi Hospital Serdang menjadi pusat cemerlang, di mana penyertaan perkhidmatan Pemulihan Perubatan Carakerja memainkan pengaruh yang dibanggakan untuk menyumbang ke arah kecemerlangan penjagaan kesihatan melalui kewajiban bersama kepada profesion, organisasi, institusi dan juga dedikasi kepada kebajikan dan maruah manusia.

Misi

 • Mengambil bahagian dalam menyumbang kepada kesihatan umum melalui proses pemulihan ke arah individu yang berdikari dari segi fizikal, mental, sosial, pekerjaan dan pembentukan masyarakat Malaysia yang sihat dan produktif.
 • Memberi perkhidmatan berkualiti dan menunjukkan profesionalisme serta etika kerjaya yang murni dan prihatin selaras dengan masyarakat penyayang.
 • Mempercayai kualiti amalan perkhidmatan Pemulihan Perubatan Carakerja melalui latihan kemahiran dan kompeten yang berterusan sejajar dengan keperluan profesion, organisasi dan antarabangsa.
 • Menyediakan Jurupulih Perubatan Carakerja dan Pegawai Pemulihan Perubatan Carakerja yang berkepakaran dan kompeten dalam amalan perkhidmatan Pemulihan Perubatan Carakerja yang sejajar dengan budaya serta mengalakkan perlanjutan kepakaran klinikal dan mencapai kompetensi profesional yang tinggi.
 • Menjalinkan hubungan dan kerjasama pintar dan berkesan dengan profesion-profesion yang lain dalam pengurusan kesihatan melalui pengetahuan professional, “evidence based practice”, “clinical reasoning”, “research based practice”, “best practice” dengan mengambil kira pengaruh tren penjagaan kesihatan secara dalaman dan luaran di negara dan antarabangsa.
 • Mewujudkan perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang mantap selaras dengan perkhidmatan lain dalam usaha meningkatkan kesihatan mental dan fizikal pelanggan. Ia mampu mengupayakan (empowerment) kefungsian pelanggan dan keluarga (yang mengalami ketidakupayaan) tidak hanya meliputi persekitaran hospital malah sebagai persediaan untuk mereka kembali memenuhi keperluan hidup dalam komuniti.
 • Menjadikan Pemulihan Perubatan Carakerja sebagai satu bidang profesion yang dedikasi, komited dan disiplin serta mempunyai nilai-nilai kerjaya yang berorientasi wawasan ke arah mengujudkan satu budaya organisasi yang dinamik dan komited terhadap objektif, visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia.

Perkhidmatan Yang Disediakan

Adalah untuk memberi konsultasi, penilaian, rawatan pemulihan kaunseling dan nasihat kepada pesakit yang dirujuk oleh doktor atau pakar dan agensi lain supaya pesakit dapat menjalankan kehidupan seharian secara berdikari.

 • Aktiviti-Aktiviti Bagi Setiap Fungsi Utama Jabatan:
  • Menguatkan fungsi-fungsi anggota (to improve and maintain physical function).
  • Aktiviti-aktiviti kehidupan harian (activities of daily living).
  • Pemulihan domestik.
  • Penilaian dan latihan kognitif dan persepsi.
  • Penilaian dan latihan kerusi roda, alat-alat bantuan dan adaptasi.
  • Rawatan dengan menggunakan splint.
  • Rawatan "pressure garment" atau "elastic compression bandage".
  • Kaunseling, nasihat dan pendidikan pesakit.
  • Penilaian dan latihan pekerjaan.
  • Pemulihan jantung.
  • Pemulihan kanak-kanak bermasalah fizikal, mental dan psaikososial (psaikiatrik).
  • Pemulihan psaikososial dan kesihatan mental.

Unit Terapi Pertuturan

Pengenalan

Unit Terapi Pertuturan adalah perkhidmatan di bawah Jabatan Rehabilitasi. Lokasi berada di tingkat 3 dalam Klinik ENT/ Otorinolaringologi bersebelahan Klinik Mata. Unit ini telah mula beroperasi sejak Disember 2005. Skop perkhidmatan terapi pertuturan-bahasa ialah menjalankan saringan dan  ujian penilaian bahasa-pertuturan, mengenalpasti, membuat diagnosa, merancang dan menjalankan intervensi ke atas individu yang mengalami masalah pertuturan, bahasa dan komunikasi pada semua peringkat umur.
Masalah pertuturan, bahasa dan komunikasi ini merangkumi masalah atau kecelaruan komunikasi perolehan (cth: afasia), masalah kelancaran pertuturan dan kegagapan, masalah suara, masalah pembelajaran dan kognitif-komunikasi, masalah penelanan (swallowing) dan masalah pendengaran prelingual dan postlingual.
Selain itu, perkhidmatan ini turut menyediakan khidmat rundingan dan kaunseling kepada ibubapa atau individu yang bermasalah pertuturan dan komunikasi, membuat rujukan kepada profesional yang berkaitan jika didapati individu tersebut mempunyai masalah lain dan juga melatih penggunaan kaedah komunikasi alternatif dan augmentatif kepada pesakit-pesakit yang memerlukannya.

Misi

 • Membolehkan kanak-kanak dan dewasa mempunyai kemahiran komunikasi yang mencukupi untuk berinteraksi.
 • Meningkatkan keyakinan diri dan mengurangkan rasa putus-asa/marah pesakit akibat tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan..
 • Mengurangkan kesan negatif akibat kelewatan bahasa dan pertuturan terhadap kemahiran membaca dan pencapaian akademik di sekolah bagi pesakit kanak-kanak.
 • Menitikberatkan pengesanan awal kanak-kanak bermasalah bahasa dan pertuturan.
 • Mewujudkan kawasan perkhidmatan yang mesra pelanggan, selesa dan relaks untuk pesakit dan penjaga.
 • Memberi kerjasama sepenuhnya dengan profesyen lain dalam komuniti untuk menyediakan perkhidmatan rehabilitasi yang terbaik bagi pesakit.
 • Mempromosi dan mengembangkan peranan Terapi Pertuturan dari segi praktikal/klinikal, pendidikan dan penyelidikan selari dengan kehendak masyarakat dan perubahan yang berlaku dalam penjagaan kesihatan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Klinikal
  • Menjalankan penilaian/ saringan terhadap orang dewasa atau kanak-kanak.yang mempunyai :
   • Masalah perkembangan dan perolehan bahasa
   • Masalah suara
   • Masalah sebutan dan pertuturan
   • Masalah pembelajaran dan kognitif
   • Masalah Dysphagia & Feeding
   • Masalah pendengaran prelingual dan poslingual
  • Membuat diagnosis dan prognosis berdasarkan analisis penilaian.
  • Menyedia dan memberi latihan penggunaan kaedah komunikasi alternative (AAC) kepada pesakit yang memerlukannya.
  • Merancang rawatan dan kekerapan masa yang sesuai dan terbaik untuk pesakit.
  • Merancang kesesuaian pesakit untuk menerima rawatan terapi pertuturan dan bahasa secara individu atau berkumpulan.
  • Dokumentasi maklumat dan perkembangan bahasa dan pertuturan pesakit.
  • Monitor perkembangan pertuturan dan bahasa pesakit.
  • Memodifikasi rawatan berdasarkan respon pesakit.
 • Pendidikan Pesakit
  • Memberi pendidikan dan kaunseling berkaitan pemulihan komunikasi pesakit.
  • Memberi program pemulihan di rumah (Home-Based Program)

Waktu Operasi

Hari8:00pg - 1:00ptg2:00ptg – 5:00ptg
Isnin

- Rondaan wad perubatan rehabilitasi 
- Program Rehabilitasi Kardiak (CRP) 
- Program Rehabilitasi Harian (PLPP) 
- IDR CRP 
- Klinik Rehabilitasi Generik

- “Journal Club”/Rondaan wad dan lihat kes rujukan (HSDG) 
- Program Rehabilitasi Kardiak (CRP)- Re-assessment

Selasa

- Rondaan wad perubatan rehabilitasi 
- Klinik Perubatan Rehabilitasi Neurorehabilitasi, Generik & Pediatrik Rehabilitasi

- Rondaan wad kes rujukan 
- IDR pesakit dalam 
- Penilaian pesakit baru untuk CRP

Rabu

- Rondaan wad perubatan rehabilitasi 
- Program Rehabilitasi Kardiak (CRP) 
- Klinik Rehabilitasi Generik

- Program Rehabilitasi Kardiak (CRP)- Re-assessment 
- Rondaan wad dan lihat kes rujukan (HSDG)

Khamis

- Rondaan wad perubatan rehabilitasi
- Klinik Rehabilitasi Amputee, Generik dan Musculoskeletal 
- Program Rehabilitasi Harian (PLPP)

- Program Chronic Pain 
- Penilaian pesakit baru untuk CRP GWR

Jumaat

- Rondaan wad Klinik Diabetic 
- Foot dan Wound Care, dan Klinik Generik

- CME Jabatan /IDR CRP

Jumlah paparan: 12168

 

Hakcipta © 2014 Hospital Serdang. Hak Cipta Terpelihara.
Penafian : Hospital Serdang tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan informasi yang diperolehi daripada portal ini dan penggunaan Google Translate untuk Bahasa Inggeris dan bahasa asing adalah tidak tepat.

 

Hospital Serdang, Jalan Puchong, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Tel : | Faks : +603-8947 5050 | Peta : klik di sini
Emel : hsdg@moh.gov.my

 

Kemaskini Terkini : 23-02-2015 10:00
Paparan Terbaik : Firefox 7+ atau Internet Explorer 9+ atau Safari 5+ atau Chrome dengan resolusi minimum 1280 X 1024.

Laman web ini adalah Mobil Responsif