Unit Pendidikan Kesihatan

 KETUA JABATAN

Noorhayati Binti Kassim
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5311

 

PENGENALAN

Konsep pendidikan pesakit mula diperkenalkan di hospital-hospital di Malaysia pada Rancangan Malaysia ke Lima (1986-1990) dengan penubuhan Unit Pendidikan Pesakit di 10 buah hospital besar di Malaysia pada tahun 1989.

Tujuan Unit Pendidikan Kesihatan diwujudkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan promosi kesihatan dan pendidikan kesihatan bagi menggalakkan perubahan tingkahlaku yang positif di kalangan pesakit, keluarga,orang awam dan kakitangan hospital. Unit ini dianggotai oleh seorang Pegawai Pendidikan Kesihatan (S48) dan seorang Pegawai Pendidikan Kesihatan (S41).

Unit ini turut dibantu oleh anggota sokongan teknikal iaitu seorang Jururawat Terlatih U29 dan seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U11 bagi menjalankan perkhidmatan Klinik Berhenti Merokok dan Program Pendidikan Pesakit.

 

1. Mengurus tadbir aktiviti promosi kesihatan dan 
    pendidikan pesakit.
2. Melaksanakan hari-hari khas kesihatan. 
3. Menyediakan penerbitan bahan-bahan promosi 
    kesihatan dan pendidikan pesakit.
4. Mengurus perkhidmatan klinik berhenti merokok.
5. Mengurus latihan promosi kesihatan kepada 
    kakitangan.

BAGI MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN, PELANGGAN KLINIK BERHENTI MEROKOK DIPOHON MENDAFTAR DI LOBI HOSPITAL TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGHADIRI SESI JANJITEMU YANG TELAH DITETAPKAN.

 1. Pendidikan Pesakit

     Pelanggan akan diberi penerangan dan kaunseling 
     tentang penyakit yang dihidapi mengikut tahap dan 
     topik yang sesuai bagi membolehkan mereka 
     memahami serta menjaga kesihatan dengan 
     sewajarnya dalam menjalani kehidupan.

 2. Penerbitan bahan-bahan pendidikan kesihatan

     Unit Pendidikan Kesihatan bertanggungjawab  
     menerbitkan dan mengedarkan bahan- bahan 
     pendidikan seperti risalah,poster dan bahan pameran  
     untuk menyokong aktiviti pendidikan pesakit serta 
     aktiviti -aktiviti promosi kesihatan yang dilaksanakan 
     di Jabatan-Jabatan klinikal hospital dan dipamerkan di 
     ruang legar hospital. 

 3. Pelaksanaan Hari-hari Khas Kesihatan

     Melaksanakan sambutan hari-hari khas kesihatan
     yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 

 4. Perkhidmatan Klinik Berhenti Merokok

     Pelanggan Klinik Berhenti Merokok akan memberi 
     persetujuan untuk mengikuti sesi penerangan dan 
     nasihat individu. Perkhidmatan yang disediakan 
     termasuklah:

 • Menyediakan kaunseling individu berhenti merokok
 • Memberikan tips dan panduan berhenti merokok
 • Menjalankan pemeriksaan status kesihatan

 5. Latihan promosi dan pendidikan kesihatan

     Unit Pendidikani Kesihatan juga akan berperanan 
     menyediakan bahan-bahan latihan yang berkualiti 
     berhubung promosi dan pendidikan kesihatan yang 
     dikongsi bersama dengan lain-lain professional 
     peringkat hospital.

 
 Unit Pendidikan Kesihatan beroperasi setiap hari pada
 waktu pejabat (8.00 pagi hingga 5.00 petang). Manakala
 Klinik Berhenti Merokok beroperasi pada ketetapan
 berikut:    

                 Hari : Isnin, Rabu & Khamis
                 Masa : 9.00 pagi – 1.00 petang
                 Tempat : Aras 3, Hospital Serdang
                 Telefon : 03-89455555 ext 5267
 
 
 

Objektif

 1. Untuk menyediakan pelanggan dengan pengetahuan, sikap dan kefahaman yang berkaitan supaya mereka boleh menguruskan sendiri masalah penyakit mereka daripada menjadi lebih teruk.

2. Memberi bantuan dan sokongan kepada pelanggan 
untuk mencapai tahap kesihatan yang optima.

3. Bekerjasama ke arah mempromosikan cara hidup 
sihat melalui penyebaran maklumat kesihatan kepada pelanggan.

Visi

Unit Pendidikan Kesihatan akan beroperasi sebagai satu unit yang memberi dan menyampaikan perkhidmatan serta maklumat yang berkesan dalam bidang pendidikan pesakit, dengan berfokus kepada perubahan tingkahlaku kesihatan yang positif serta mempromosikan cara hidup sihat kepada masyarakat berdasarkan program dan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia.

Misi

Menyediakan perkhidmatan dan maklumat pendidikan kesihatan yang berkualiti, cekap, efisien dan berkesan untuk memberi kesedaran dan meningkatkan pengetahuan kepada pelanggan.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji:

 1. Sentiasa memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan tepat serta mesra kepada pelanggan pada hari-hari bekerja.
 2. Memastikan setiap permohonan pelanggan yang diterima dipenuhi mengikut kehendak pelanggan dalam tempoh 3-5 hari bekerja.
 3. Memberi maklumbalas pelanggan dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima.
 4. Memastikan semua kelas pendidikan pesakit dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pendidikan Pesakit.
 5. Menerbit, mencetak dan mengedarkan bahan-bahan pendidikan kesihatan mengikut keperluan pelanggan dari masa ke semasa.
 6. Memberi informasi kesihatan yang cepat, tepat dan terkini.
 7. Memberi kemahiran yang relevan berdasarkan penyakit yang tertentu ke arah perubahan tingkahlaku kesihatan yang positif.

 

 • Last Modified: 25 October 2021.