Jabatan Kerja Sosial Perubatan

 KETUA JABATAN

Rosalina binti Sabirin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5305

 

 

PENGENALAN

Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan telah diperkenalkan semenjak tahun 1952 dengan bilangan anggota yang sedikit. Peringkat awal perkhidmatan ini dikenali sebagai perkhidmatan ‘Lady Almoner’.


Kemudiannya perkhidmatan ini dikenali sebagai Jabatan Kebajikan Perubatan iaitu pada 1994. Percantuman pengkhususan bidang-bidang dalam kerja sosial yang membentuk kerja sosial genetic telah menampilkan peranan dan kewujudan Pegawai-pegawai Kerja Sosial Perubatan semakin hari semakin penting.


Dari masa kesemasa peranan dan sumbangan perrkhidmatan kerja sosial perubatan semakin mencabar dalam arus permodenan selari dengan pertambahan masalah-masalah sosial yang dibawa oleh pembangunan dalam menjurus ke arah Negara maju telah memperlihatkan bahawa pendekatan merawat penyakit sosial perlu diberi perhatian yang serius dengan mengambilkira berbagai aspek seperti emosi, sosial-ekonomi, rangkaian perhubungan dan sokongan (support) keluarga dan mereka yang berkepentingan. Selari dengan perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan ini pada 2002 Jabatan ini ditukar nama kepada Jabatan Kerja Sosial Perubatan.

 

 • Perkhidmatan Bantuan Sokongan Terapi (Support Therapy).
  • Khidmat rundingan dan nasihat (keluarga/pesakit/agensi-agensi berkaitan)
 • Perkhidmatan :
  • Penjagaan Pesakit Kronik
  • Cubaan Bunuh diri
  • Keganasaan Rumahtangga
  • Ibu tanpa nikah
  • Kes Pengangkatan Anak
  • Kes Keganasaan Seksual
  • Penderaan Kanak-Kanak
  • Kes Pesakit Terdampar dan terbiar
  • Masalah Tingkahlaku
  • Kes Kurang Upaya (cacat)
  • HIV Positif/ AIDS
  • Ketagihan
 • Perkhidmatan Bantuan Praktik.
  • Menguruskan kemasukan ke institusi Kerajaan dan bukan kerajaan
  • Bantuan peralatan perubatan / alat tiruan / prostesis bagi kes kes pesakit yang tidak mampu
  • Mengendalikan dan menguruskan sumber-sumber dana/kewangan untuk membiayai rawatan dan pemulihan pesakit.
  • Keperluan bantuan am untuk rawatan lanjut /susulan
  • Perancangan Discaj / Keluar Wad
 

Objektif

 

Visi

Jabatan Kerja Sosial Perubatan akan menjadi pusat rawatan psiko-sosial yang mampu memantapkan jiwa pesakit agar lebih berkeyakinan terhadap kewibawaan dan keupayaan diri supaya dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Misi

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pesakit dan membantu mereka memenuhi keperluan sosial demi mewujudkan suasana yang kondusif.

Piagam Pelanggan

 

Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Serdang ialah:

 • Setiap pelanggan akan mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada jabatan ini tanpa mengira kaum, agama, umur, jantina dan taraf sosio-ekonomi.
 • Segala maklumat pelanggan yang diperolehi akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu mengikut keperluan.
 • Setiap kes pesakit dalam yang dirujuk akan diambil tindakan awal dalam tempoh 24 jam hari bekerja.

Setiap kes pesakit luar atau yang dirujuk oleh agensi yang berkaitan akan diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

 

 

 

 • Last Modified: 24 May 2022.