Tender / Sebut Harga

JULAI 2020

JUN 2020

APRIL 2020


MAC 2020


FEBRUARI 2020


NOVEMBER 2019

 • Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Kedai Farmasi di Hospital Serdang
  Tarikh lawatan tapak : 19 November 2019 | Tarikh tutup tawaran : 26 November 2019

SEPTEMBER 2019

 • Tawaran Sebut Harga Membekalkan dan Memasang Peralatan Perubatan Satu (1) Unit Mobile C-Arm Bagi Jabatan Radiologi di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 25 September 2019 | Tarikh tutup tawaran : 2 Oktober 2019
 • Tawaran Sebut Harga Membekal dan Memasang Peralatan Perubatan Satu (1) Unit Echo Machine Bagi Jabatan Pediatrik Kardiologi di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 20 September 2019 | Tarikh tutup tawaran : 27 September 2019
 • Tawaran Sebut Harga Membekalkan Disposable ESR Tube dan Bahan Reagen ESR Quality Control Beserta Instrument Placement bagi Ujian Diagnostik ESR di Makmal Hematologi Jabatan Patologi Hospital Serdang Selama 48 Bulan
  Tarikh buka mula tawaran : 18 September 2019 | Tarikh tutup tawaran : 25 September 2019

OGOS 2019

 • Tawaran Membekal Sulphamethoxasole 400MG+Trimethoprim 80MG Injection Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Empagliflozin 25MG Tablet Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat IOhexol 300MG (100ML) Injection Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Povidone Iodine 10% Solution (1L) Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Travoprost 0.004% Timolo 0.5% Eye Drop Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Desmopressin 4MCG/ML Injection Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Epoetin Beta 100MCG/0.3ML Injection Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Iopamidol 300MG (100ML) Injection Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
 • Tawaran Membekalkan Ubat Sacubitril 49MG, Valsartan 51MG Tablet Untuk Kegunaan Jabatan Farmasi di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 29 Ogos 2019 | Tarikh tutup tawaran : 5 September 2019

 • Sebut Harga Membekalkan Bahan Reagen Fluorocell WDF Untuk Menjalankan Ujian Diagnostik Full Blood Count (FBC) Menggunakan Alat SYSMEX XN-1000 Sedia Ada di Jabatan Patalogi Hospital Serdang Selama 2 Tahun
  Tarikh buka mula tawaran : 21 Ogos 2019 | Tarikh tutup tawaran : 28 Ogos 2019

JUN 2019

 • Sebut Harga Membekal dan Memasang Peralatan Perubatan Satu (1) Unit Sleep Study (PSG) bagi Jabatan Perubatan Respiratori di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 17 Jun 2019 | Tarikh tutup tawaran : 24 Jun 2019

MEI 2019

 • Sebut Harga Bagi Pelaksanaan Kerja-kerja Naiktaraf Taska Bagi Geran Taska di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 15 Mei 2019 | Tarikh tutup tawaran : 22 Mei 2019

 APRIL 2019

 • Sebut Harga Bekalan Alat Tulis dan Peralatan Pejabat Bagi Unit Pentadbiran Di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 04 Apr 2019 | Tarikh tutup tawaran : 11 Apr 2019

FEBRUARI 2019

 • Sebut Harga Perkhidmatan Mencetak Rekod Fail Perubatan Pesakit Bagi Jabatan Rekod Perubatan Di Hospital Serdang
  Tarikh buka mula tawaran : 15 Feb 2019 | Tarikh tutup tawaran : 22 Feb 2019

 • Last Modified: 08 July 2020.