Garis Panduan Pelaksanaan Melakukan Pekerjaan Luar (LOKUM) di Sektor Swasta

Garis Panduan Pelaksanaan Melakukan Pekerjaan Luar (LOKUM) di Sektor Swasta

Bil   Perkara   Sila klik icon 
di bawah ini

1.
 


Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Bil 5 Tahun 2006 : Tatacara Pelaksanaan Pegawai perubatan dan Pegawai Pergigian Berdaftar Melakukan Pekerjaan Luar (Lokum)

 
 

2.
 
Garis Panduan Pelaksanaan Melakukan Pekerjaan Luar (Lokum) Di Sektor Swasta oleh Pegawai Perubatan KKM

 
 

3.
 
Senarai Semak Permohonan Lokum Bagi Pakar Perubatan/ Pegawai Perubatan JKNS

   

4.
 
Carta Alir Permohonan Untuk Melakukan Lokum JKNS

   

5.
 
Borang Permohonan Menjalankan Lokum

   
  • Last Modified: 20 January 2022.